Tag: สุขภาพ

สุขภาพ : ไลฟ์สไตล์ที่คุณทำอยู่เสี่ยงต่อการเป็น มะเร็งร้ายนี้มากแค่ไหน

สุขภาพ : ไลฟ์สไตล์ที่คุณทำอยู่เสี่ยงต่อการเป็น มะเร็งร้าย นี้มากแค่ไหน มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับต้น ๆ ของหลายประเทศทั่วโลก ด้วยวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของประชากรส่งผลให้แนวโน้มอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นำมาสู่สาเหตุการตายและปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี